Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

SN BUT

Úvod


Vítejte na stránkách

SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ BUT

Aktualizováno:  30.12.2011
 


 Dokumenty ze závěrečné schůze ke stažení: 

 usnesení schůze 2011.doc 

 zpráva o činnosti SN BUT 2011.doc 

 zpráva o hospodaření výboru 2011.doc 

 


 

Tato informace navazuje na naše sdělení ze dne 4. srpna 2011, které se týkalo zvýšení záloh na energie pro nájemníky s přeplatkem za minulé zúčtovací období. Během minulých dvou měsíců proběhla některá jednání s těmito závěry: 

 

 1. Firma CPI Byty odmítla plošně provést změnu zvýšených záloh u nájemníků s přeplatkem a případné korekce provede až na základě vyúčtování dalšího období.
 2. V současné době majitel změnil svůj původní zcela striktní postoj a připouští snížení záloh na základě žádosti nájemníka adresované ředitelce paní Šárce Rakové.  Každá žádost je posuzována individuálně, podle neověřených informací již někteří nájemníci s touto žádostí uspěli.
 3. Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje (při neúspěchu pokusu o dohodu) jako jediné řešení soud.

 

         Doporučení:

        

         Je-li pro Vás zvýšení záloh při již existujícím přeplatku významné, požádejte o jejich snížení. Určitou oporou Vám může být citace legislativy uvedená v minulé informaci ze dne 4.8.2011.

 

         Pro jakékoliv další informace jsme Vám k dispozici na mailové adrese snbut@seznam.cz nebo na telefonu  603 973 756. 

 

        

V Litvínově 14. října 2011                                      Výbor SN BUT

 

 Nařízení vlády ohledně drobných opravy bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou
Platné od 1. ledna 2010

Nařízení vlády-258-1995.pdf
 


  

INFORMACE  VÝBORU SN BUT

 

         V posledních dnech dostávají nájemníci sdělení firmy CPI Byty, kterým je oznamováno, že se s platností od 1.7. 2011 zvyšují zálohy na vodu, teplou vodu a teplo. Zvýšení je provedeno všem, tj. i těm, kteří mají za minulé zúčtovací období přeplatky. Podle našich informací je zvýšení u těch, kteří měli přeplatky, 25 až 26%. Nájemníci s nedoplatky mají stanoveno zvýšení v relacích těchto nedoplatků s

dalším mírným navýšením záloh.

         Celá situace byla konzultována s právní kanceláří JUDr. Voláka s těmito závěry:

 1. Pronajímatel může jednostranně tyto zálohy zvýšit. Jistě jste si všimli, že pro vrácení podepsaného evidenčního listu není stanoven žádný termín. Není to třeba, protože uvedené zvýšení bude provedeno ať evidenční list podepíšete nebo nepodepíšete.
 2. Obrana proti tomuto postupu je velmi obtížná, nebude jednoduchá a pravděpodobně dost zdlouhavá
 3. Navýšení záloh pro nájemníky s přeplatkem je v rozporu se dvěma  dále uvedenými legislativními předpisy:
  1. základní ustanovení Občanského zákoníku – výkon práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§3 odst 1), což  navýšení záloh pro nájemníky s přeplatkem bezpochyby je
  2. §3 odst 3 Vyhlášky 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 – přesná citace:  ….. zálohy na úhradu nákladů na tepelnou enrgii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník přiměřeně k vývoji nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích obdobích.

 

         Výbor již zahájil jednání o možnostech pomoci ze strany MěÚ, oslovil opět vedení firmy CPI Byty. Informaci o průběhu těchto jednání bude výbor předávat tisku. Rovněž bude osloveno ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výše uvedená vyhláška byla firmou porušena.

 

         Zdůrazňujeme, že jakkoliv je to nepříjemné, musí nájemníci předložené zálohy platit. Jejich neplacení by bylo posuzováno jako dluh nájemníka se všemi případnými důsledky.

 

         Zákon nerozlišuje, jedná-li se o neplacení nájemného nebo zálohovaných služeb.

 

 

V Litvínově 4. srpna 2011                                       Výbor SN BUT
 


Cíle sdružení:

 1. vyjednat nejvýhodnější podmínky prodeje bytů s vlastníkem
 2.  zajistit společný a jednotný postup při vyjednávání podmínek prodeje bytového fondu
 3. zajistit ochranu a odbornou pomoc při řešení v rámci nájemních vztahů

 

 
Kontakt:


SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ BUT
Záluží čp.1
Litvínov
PSČ 436 70

telefon: 603 973 756
 e-mail: snbut@seznam.cz

TOPlist